Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Białoruski rynek piwa

14.12.2010 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

Białoruś ma zamiar zwiększyć produkcję piwa do 2015 r. o prawie 62 proc. w zestawieniu z 2009 r. Wartość produkcji w 2015 r. miałaby wynieść 54,5 mln USD. Byłaby ona większa niż spodziewana pojemność rynku krajowego, szacowana na ok. 50 mln USD. W efekcie zdecydowanie zmniejszy się udział importu w zaspokajaniu potrzeb rynku białoruskiego na piwo: z ok. 30 proc. obecnie do zaledwie 6-7 proc. w 2015 r. Według danych krajowego komitetu statystycznego, w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2010 r. wartość białoruskiego importu piwa wyniosła prawie 12 mln USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość