Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Białoruski import piwa zmniejszył się o połowę

27.04.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2015 r. wolumen importu piwa na Białoruś spadł o 48 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. i wyniósł 89,7 tys. hl. W wyrażeniu wartościowym import ten sięgnął 3 mln USD i był aż o 69 proc. mniejszy w zestawieniu z okresem styczeń-luty 2014 r.

Ponad 83 proc. importu piwa na Białoruś przypadło na Rosję, chociaż w omawianym okresie odnotowano spadek tego przywozu o 23 proc. Drugim największym dostawcą była Ukraina, z udziałem prawie 14 proc. (spadek aż o 82 proc. w porównaniu z pierwszymi dwoma miesiącami 2014 r.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość