Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Białoruś chce 10-krotnie zwiększyć eksport ziemniaków

25.03.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

W ciągu najbliższych 5 lat Białoruś zmierza zwiększyć eksport ziemniaków aż 10-krotnie. Według planów rządowych w latach 2011-2015 praktycznie niemal cały przyrost produkcji rolnej powinien być przeznaczony na rynki zagraniczne. Oznacza to, że nastąpiłby nie tylko wspomniany wzrost eksportu ziemniaków, lecz także - chociaż w znacznie mniejszej skali –innych artykułów rolnych. Cały eksport rolny miałby zwiększyć się w omawianym okresie 2,2-razy. Z ambitnych planów wynika, że Białoruś byłaby drugim na świecie eksporterów olejów, czwartym eksporterem sera i piątym-szóstym eksporterem mięsa.

W poprzednim 5-leciu Białoruś również miała ambitne plany wzrostu eksportu produkcji rolnej. Zamierzeń nie udało się jednak zrealizować.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość