Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach

21.11.2013 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2012 r. Chiny przyciągnęły prawie 100 mld USD zagranicznego kapitału w formie inwestycji bezpośrednich. Oznaczało to wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Do umocnienia się tendencji zwyżkowej w największym stopniu przyczynia się potencjalnie wysoka stopa wzrostu gospodarczego ChRL, wynikająca ze spodziewanego silnego wewnętrznego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego w tym kraju. W trzecim kwartale br. tempo przyrostu PKB w Chinach wyniosło 7,8 proc., co zwiększyło szanse na osiągnięcie w całym br. wskaźnika na poziomie 7,5 proc.

Jeszcze bardziej, bo aż o 20 proc., do blisko 70 mld USD, wzrosły w ciągu 10 pierwszych miesięcy br. niefinansowe bezpośrednie inwestycje chińskie za granicą.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość