Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Belgowie ponownie odkrywają piwo

22.05.2012 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BELGIA

Spożycie piwa w Belgii wykazuje ostatnio wyraźną tendencję zwyżkową. Według wstępnych danych udostępnionych przez krajowe stowarzyszenie producentów piwa, konsumpcja tego napoju w Belgii w 2011 r. wzrosło o 1,4 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim i wyniosło 79,5 l w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Szczególnie szybki wzrost spożycia dotyczy piw specjalnych. Zwraca na to uwagę Theo Vervloet, prezes Brasseurs Belges, mówiąc, że jest odwrócenie trwającego od 25 lat trendu spadkowego.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość