Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Baza danych o cenach żywności w Afryce

21.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Afrykański Bank Rozwoju, przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej, rozpoczął pod koniec grudnia ub.r. gromadzenie danych na temat cen żywności na kontynencie afrykańskim.

Baza danych obejmuje 50 krajów i aktualizowane co tydzień ceny kilkudziesięciu artykułów rolno-spożywczych. Jest ona dostępna pod adresem: http://africafoodprices.io/

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość