Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Bardzo niski eksport mięsa wieprzowego z Ukrainy

14.06.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: UKRAINA

W 2016 r. na rynki zagraniczne może trafić zaledwie 16 tys. ton ukraińskiego mięsa wieprzowego. Oznaczałoby to spadek aż o 70 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Głównym powodem tych trudności z eksportem jest rosyjskie embargo na import mięsa z Ukrainy oraz działania wojenne we wschodnich, przygranicznych z Rosją, obwodach donieckim i ługańskim. Tego ubytku w żaden sposób nie udaje się zrekompensować wywozem wieprzowiny do Armenii, Gruzji i Mołdawii.

Być może przyszłościowymi rynkami okażą się kraje azjatyckie (Chiny, Japonia, Korea Płd.), ale na wyniki podjętych dopiero starań o ich zdobycie trzeb będzie jeszcze poczekać.

Sytuacji ukraińskich hodowców nie poprawia również spadający popyt na wieprzowinę na rynku wewnętrznym

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość