Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Azja podtrzymuje światowy rynek piwa

26.08.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu ostatnich 5 lat spożycie piwa w skali globalnej zwiększyło się o 10 proc. zbliżając się do poziomu 200 mld l. Tendencja ta była przede wszystkim wynikiem wzrostu konsumpcji tego napoju w krajach azjatyckich (głównie za sprawą rosnącej liczby ludności na tym kontynencie), oraz – w nieco mniejszym stopniu – w Ameryce Łac. i Afryce. W tym samym czasie nastąpił spadek sprzedaży piwa w Europie (zwłaszcza środkowej i Wschodniej) i Ameryce Płn.

Według raportu Rabobanku, w latach 2009-14 konsumpcja piwa w Azji powiększyła się o 16,2 mld l (w tym w Chinach – o ponad 12 mld l, w Wietnamie – o 1,5 mld l, w Indiach – o 1,2 mld l i Korei Płd. – o 0,8 mld l). Przyrost przekraczający 1 mld l odnotowano w Brazylii (a w całej Ameryce Łac.. – o 4,1 mld l), Z kolei w Afryce nastąpiła zwyżka konsumpcji o 0,35 mld l (przede wszystkim w RPA i Nigerii).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość