Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Austriacki sektor biotechnologiczny

23.08.2011 | Autor: PBRZ | Branża: NOWYCH TECHNOLOGII | Kraj: AUSTRIA

W austriackim przemyśle biotechnologicznym funkcjonuje obecnie ponad 100 firm produkcyjnych i ok. 170 instytutów badawczych. W sumie zatrudniają one ok. 10 tys. pracowników, a ich łączne obroty sięgają 2 mld euro. W najbliższych latach spodziewany jest wyraźny wzrost wszystkich tych wskaźników, głównie dzięki rosnącym funduszom ze źródeł publicznych.

Do największych austriackich firm biotechnologicznych zaliczają się: AFFiRiS, Apeiron i Intercell. Zdobyły one mocną pozycję nie tylko na rynku krajowym, m.in. dzięki wspomnianemu wsparciu rządowemu oraz bliskiej współpracy z międzynarodowymi przedsiębiorstwami tej branży, takimi jak: Baxter, Boehringer, Ingelheim, Eli Lilly, Novartis, Roche czy Astra Zeneca.

Austria zresztą specjalizuje się w biotechnologii czerwonej, wykorzystywanej w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, genoterapii, farmakogenomiki i leków stosowanych w leczeniu chorób rzadko występujących.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość