Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Austriacka branża piwna

27.04.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: AUSTRIA

Spożycie piwa w Austrii utrzymuje się na stabilnym poziomie. Według najnowszych danych krajowego stowarzyszenia producentów tego napoju (Brau Union Österreich) w ub.r. zwiększyła się ona o 0,5 proc., w zestawieniu z rokiem poprzednim i wyniosła 4626 mln hl.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca konsumpcja piwa w Austrii wynosi ok. 105 l rocznie. Daje to temu krajowi drugie miejsce na świecie, po Czechach. Szacuje się, że 6 z 10 dorosłych Austriaków regularnie pije piwo i uważa to za ważny element narodowej tradycji i kultury.

Stabilizacji spożycia piwa na rynku krajowym towarzyszy bardzo szybkie tempo wzrostu eksportu. W 2015 r. wywóz złocistego napoju za granicę podskoczył aż o 25 proc., do 412 tys. hl. Najbardziej zwiększył się eksport takich marek jak Gösser i Edelweiß.

Ocenia się, że na eksport przeznacza się w Austrii ok. 8 proc. krajowej produkcji piwa. Głównymi odbiorcami tego wyrobu są: Włochy, Niemcy i Słowenia.

Produkcja piwa w Austrii w 2015 r. wzrosła o 2,3 proc., do 5038 mln hl, a zatrudnienie w branży pozostało na niezmienionym poziomie 2200 osób.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość