Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Austria w czołówce rolnictwa ekologicznego

21.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: AUSTRIA

Powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła w 2009 r. w Austrii do 17,5 proc. całkowitego obszaru upraw rolnych. W tym samym czasie o 5 proc. wzrosła w tym kraju wartość sprzedaży zdrowej żywności, zbliżając się do poziomu 1 mld euro. Stanowiło to ok. 5 proc. ogólnej wartości sprzedaży artykułów żywnościowych w Austrii. W przypadku rynku mleka odsetek ten sięga 18 proc., a owoców i warzyw – 9 proc. Prawie 2/3 sprzedaży bioproduktów odbywa się w tym kraju w wielkich sieciach handlowych, a ok. 15 proc. – w sklepach specjalistycznych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość