Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Arabia Saudyjska zwiększa rezerwy artykułów rolnych

07.02.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ARABIA SAUDYJSKA

W 2011 r. Arabia Saudyjska zamierza kupić za granicą 2 mln ton pszenicy. Za 4 lata natomiast wolumen tego importu powinien zwiększyć się o kolejny 1 mln ton. Krajowa produkcja tego zboża, wynosząca ok. 1,2 mln ton rocznie, jest zdecydowanie za mała, żeby zaspokoić wewnętrzny popyt. Władzom tego kraju chodzi nie tylko o zaspokojenie bieżącego popytu, lecz również dwukrotne zwiększenie rezerw pszenicy w ciągu 3 lat. Oprócz tego planuje się stworzenie rezerw olejów i cukru.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość