Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Arabia Saudyjska rezygnuje z produkcji pszenicy

06.11.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ARABIA SAUDYJSKA

Nie zwracając większej uwagi na warunki klimatyczno-przyrodnicze, przez wiele dziesięcioleci Arabia Saudyjska forsowała uprawę pszenicy nie tylko na potrzeby wewnętrzne. Lecz także na eksport do innych krajów regionu, takich jak Kuwejt, ZEA, Katar, Bahrajn, Oman czy Jemen.

Jednak wysokie koszty produkcji tego zboża i konieczność bardziej racjonalnego wykorzystania warstw wodonośnych wykorzystywanych do nawadniania pól spowodowały, że władze Królestwa kontynuują podjętą 7 lat temu decyzję o stopniowym wycofywaniu się z uprawy pszenicy. W efekcie, prawdopodobnie już w 2016 r. udział importu pszenicy w zaspokajaniu wewnętrznego popytu na to zboże zbliży się w Arabii Saudyjskiej do 100 proc. W przyszłym roku import pszenicy ma wynieść 3,5 mln ton, czyli będzie 10-krotnie większy niż w 2008 r. Według prognoz, w 2015 r. państwo to sprowadzi z zagranicy już 4,5 mln ton pszenicy.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość