Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Amerykański rynek ubrań gotowych

06.06.2011 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: USA

Zeszłoroczna poprawa koniunktury w gospodarce amerykańskiej zaowocowała m.in. 1,9-proc. wzrostem sprzedaży ubrań gotowych do noszenia. Wartość tego rynku w 2010 r. wyniosła 310,5 mld USD. Na br. przewidywana jest dalsza zwyżka obrotów: do 316,4 mld USD.

Zwyżkowej tendencji towarzyszą zmiany w dziedzinie oczekiwań konsumentów. Coraz większa wagę przywiązuje się do takich spraw, jak: komfort, innowacyjność produkcji i ekologia.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość