Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Amerykański rynek opakowań leków

04.09.2014 | Autor: PBRZ | Branża: OPAKOWANIOWA | Kraj: USA

Do 2018 r. popyt na opakowania farmaceutyków w USA powinien przekroczyć 22 mld USD. Dwie trzecie wartości tego rynku przypadnie na opakowania pierwotne, a pozostała jedna trzecia – na pojemniki wtórne, zamknięcia, etykietki i inne materiały eksploatacyjne.

Według analizy firmy badawczej Freedonia Group, w dalszym ciągu dominującą pozycję utrzymają butelki z tworzyw sztucznych. Nadrugimmiejscuznajdą się opakowaniatypublister.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość