Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wydatki konsumpcyjne Duńczyków

Statystyczne gospodarstwo domowe w Danii na konsumpcję wydaje 42,2 tys. euro rocznie. Na tę średnią składają się dość zróżnicowane wielkości wydatków w poszczególnych regionach tego niewielkiego kraju.

Najwięcej na cele konsumpcyjne przeznaczają mieszkańcy Kopenhagi – 46,7 tys. euro rocznie, czyli o prawie 20 proc. więcej niż obywatele żyjący w najuboższych obszarach państwa (np. w Jutlandii Środkowej). W Kopenhadze przeciętnie najwięcej w kraju wydaje się m.in. na zakup żywności, wakacje i urlopy, wizyty w restauracjach, zakup odzieży, obuwia itp.

Na drugim miejscu, zaraz po stołecznej Kopenhadze, plasują się mieszkańcy regionu Jutlandii Północnej, którzy przodują w skali kraju pod względem wielkości kwot przeznaczanych na kupno mebli, artykułów dekoracyjnych, zastaw stołowych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość