Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Wolniejsze obroty światowego handlu

W drugim kwartale 2011 r. nastąpiło drastyczne spowolnienie tempa wzrostu międzynarodowych obrotów towarowych. Według najnowszych ocen Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w okresie kwiecień-czerwiec br. import najważniejszych uczestników światowej wymiany handlowej (chodzi o kraje zaliczane do G-7, czyli USA, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada oraz państwa skrótowo określane jako BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) zwiększył się tylko o 101 proc. wobec 10,7 proc. kwartał wcześniej. Było to najniższe tempo wzrostu od początku 2009 r. Eksport z tych dwóch grup państw powiększył się drugim kwartale 2011 r. o 1,9 proc. wobec 7,7 proc. w poprzednim okresie 3-miesięcznym.

Liderem światowego eksportu pozostały Chiny (479,5 mld USD w drugim kwartale 2011 r., wzrost o 10 proc.). Drugą lokatę zajęły Niemcy (384 mld USD, przy wzroście o 6,1 proc.), a trzecie – USA (368,2, wzrost o 2,6 proc.).

Te same 3 kraje zajęły czołowe miejsca (tylko w innej kolejności) pod względem wielkości importu. Największym światowym importerem były tradycyjnie już Stany Zjednoczone. Przywóz towarów do tego kraju powiększył się w drugim kwartale br. o 3 proc., do poziomu 562,2 mld USD. Na drugim miejscu uplasowały się Chiny (424 mld USD – wzrost zaledwie o 0,7 proc. wobec jeszcze 11,1 proc. kwartał wcześniej), a na trzecim – Niemcy – 329 mld USD (wzrost o 7,4 proc. wobec 8,8 proc. w poprzednim kwartale).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość