Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szybsze obroty światowego handlu

Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Handlu (WTO), w pierwszym kwartale 2011 r. wartość międzynarodowych obrotów towarowych podniosła się nominalnie o 22 proc. w zestawieniu z tym samym okresem roku poprzedniego. W takiej samej skali zwiększyła się wartość światowego handlu w całym 2010 r.

Z kolei wolumen międzynarodowej wymiany towarowej wzrósł w ub.r. o 14,5 proc., a więc w stopniu największym w całej 60-historii zbierania i analizowania danych na ten temat przez WTO. Warto jednak pamiętać, że rok wcześniej nastąpiło załamanie międzynarodowego handlu w wyniku światowej recesji gospodarczej.

W pierwszych miesiącach 2011 r. dała się zauważyć tendencja do spowolnienia tempa wzrostu światowych obrotów towarowych. W przypadku największych potęga handlowych zmniejszenie dynamiki było wyraźne: np. w Niemczech w pierwszym kwartale tempo wzrostu eksportu wyniosło 12,8 proc. wobec 16 proc. w całym 2010 r., a w USA odpowiednio: 7,3 proc. wobec 15,4 proc.

Do najważniejszych powodów przyczyniających się do wspomnianego osłabienia dynamiki wzrost można zaliczyć trzęsienie ziemie, tsunami i katastrofę nuklearną w Japonii oraz silny wzrost cen wielu surowców, w tym ropy naftowej.

WTO prognozuje obecnie, że w 2011 r. światowy handel zwiększy się pod względem wolumenu o 7,7 proc. W nieco większym stopniu wzrośnie eksport z krajów rozwijających się (ponad 9 proc.) niż rozwiniętych (nieco ponad 7 proc.)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość