Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Planowane przez KIG wyjazdowe misje gospodarcze w I połowie 2017 r.

1.Misja Gospodarcza do INDII ( VIbrant Gujarat)

Termin 8-12 stycznia 2017 r.

Kontakt: Maria Nowakowska

Tel: 22 6309783

E-mail:mnowakowska@kig.pl

2.Misja gospodarcza do INDONEZJIKontakt: Katarzyna Kaniewska, tel: 22 6309707

E-mail:kkaniewska@kig.pl

<3.Misja Gospodarcza do NAMIBII i BOTSWANY

Termin: luty/marzec 2017 r.

Kontakt: Tadeusz Świątkowski, Agnieszka Salamończyk

Tel: 22 6309602, 22 6309773

4.Misja gospodarcza do Ameryki Centralnej (Honduras, Panama)

Termin: luty/marzec 2017 r.

kontakt: Monika Sasiak, Maria Nowakowska

Tel: 22 6309723, 22 6309783

E-mail:msasiak@kig.pl,mnowakowska@kig.pl

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość