Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Misja gospodarcza na Tajwan

Krajowa Izba Gospodarcza wraz Ministerstwem Rozwoju, Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej oraz Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizują w dniach 19-22 października 2016 r. misję gospodarczą na Tajwan. Będzie ona towarzyszyła oficjalnej wizycie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusza Kościńskiego.

Misja kierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem wymiany handlowej z Tajwanem, reprezentujących następujące sektory: - IT/ICT + start-up’y, - przemysł rolno-spożywczy (technologie w przetwórstwie, nowoczesne technologie upraw), - energia odnawialna, zielone technologie, - przemysł motoryzacyjny, - smart cities, - branża meblarska.

Program opracowany wspólnie z lokalnymi partnerami tj. Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) oraz TAITRA obejmuje: - udział w 14th Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting, - spotkania B2B z lokalnymi partnerami, - spotkania z przedstawicielami administracji Tajwanu, - wizyty studyjne: w Hsinchu Science Park, Taiwan Telematics Industry Association, Incubation Centers, Small & Medium Enterprise Administration oraz w Taiwan Computer Association i Institute for Information Industry.

Kontakt: Krajowa Izba Gospodarcza – Biuro Współpracy z Zagranicą: Monika Sasiak, tel. 22/630 97 23, e-mail: msasiak@kig.pl

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość