Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Misja gospodarcza do Uzbekistanu

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy WPHI Ambasady RP w Taszkencie oraz Izbą Przemysłowo-Handlową Republiki Uzbekistanu organizuje w dniach 7 - 10 listopada 2016 r. misję gospodarczą do Uzbekistanu (Taszkent, Samarkanda). Misja jest kontynuacją wydarzeń promocyjnych KIG w Uzbekistanie i spotkań nawiązanych podczas poprzedniej wizyty z okazji Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w listopadzie 2015 r. oraz kontaktów zawartych ramach programu staży dla uzbeckich przedsiębiorców w polskich firmach.

W programie pobytu misji w Uzbekistanie zaplanowane jest Forum Gospodarcze Uzbekistan-Polska w Taszkencie, Seminarium gospodarcze w Samarkandzie oraz spotkania b2b miedzy polskimi i uzbeckimi przedsiębiorcami. Przewidziane są również wizyty w wybranych firmach, wizyty studyjne i spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji samorządu gospodarczego oraz - dla zainteresowanych - wizyta na Targach „International fruit and vegetable fair”(www.agrofair.uz, www.uzagroexport.uz). Zorganizowana zostanie również konferencja prasowa z udziałem polskich firm uczestniczących w misji.

Uzbekistan jest ważnym partnerem gospodarczym Polski. To drugi - po Kazachstanie - partner handlowy Polski w Azji Środkowej. Republika Uzbekistanu jest jedną z najszybciej rosnących gospodarek w tyn regionie(ok. 8 proc. rocznego wzrostu PKB w ciągu ostatniej dekady) z rynkiem ponad 30 milionów konsumentów. Położenie kraju na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych w Azji Środkowej stwarza korzystne warunki do rozwoju współpracy regionalnej, także z krajami sąsiadującymi z Kazachstanem i Rosją.

Polska eksportuje do Uzbekistanu głównie: wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Tradycyjnymi towarami importowanymi z Uzbekistanu są materiały i wyroby włókiennicze. Znaczącą rolę w imporcie odgrywają surowce energetyczne oraz produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. Kontakt: Elżbieta Wojtas, tel 22 6309752, email : ewojtas@kig.pl

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość