Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Misja gospodarcza do Gruzji

W dniach 30.11 – 04.12.2016 r. planowany jest wyjazd polskich przedsiębiorców do Gruzji w ramach misji gospodarczej organizowanej przez Polsko-Gruzińską Izbę Handlową oraz Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową.<

Program wizyty obejmuje udział w XVI Międzynarodowej Wystawie AGRO FOOD DRINK TECH EXPO 2016, spotkanie partnerami gruzińskimi oraz zapoznanie się z rynkiem Gruzji.

Bliższe informacje na temat misji do Gruzji: Jan Wyrozumski
tel. 504 370 451, e-mail: jan.wyrozumski@pkihp.pl  Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość