Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Raport - rynek piwa w Rumunii

Cena: 900zł

24 listopad 2013 | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Wydanie: 2013

Istnieje również możliwość zakupu pełnego Raportu:
Rynki piwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w cenie 4800 zł

 

Zawartość rozdziału Analiza rynku piwa w Rumunii:

Spis treści

1.  Informacje ogólne

2. Produkcja piwa w Rumunii

a) wielkość i dynamika produkcji

b) struktura

c) czynniki wpływające na rozwój branży

3.  Rynek piwa w Rumunii

a)   wielkość i dynamika spożycia

b)   konsumpcja per capita

c)   udziały w rynku poszczególnych rodzajów piwa

4. Najczęściej stosowane w Rumunii pojemniki na piwo

5. Warunki dostępu do rumuńskiego rynku piwa

a)    bariery taryfowe i pozataryfowe

b)    podatek VAT

c)   podatek akcyzowy

6. Import piwa do Rumunii

a)    dynamika importu

b)    struktura geograficzna

7. Eksport piwa z Rumunii

a)    dynamika eksportu

b)    struktura geograficzna

8. Ceny piwa w Rumunii

9. Otoczenie konkurencyjne

a)   najwięksi krajowi producenci

b)   najwięksi  eksporterzy, importerzy, dystrybutorzy

10.  Najważniejsze marki lokalne

11.  Podsumowanie

 

Spis tabel

1. Zmiany PKB Rumunii w latach 2008-2012

2. Wolumen i dynamika produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w tys. hl)

3. Wartość i dynamika produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w mln euro)

4. Struktura produkcji piwa w Rumunii (w proc.)

5. Wolumen i dynamika rumuńskiego rynku piwa w latach 2005-12 (w mln hl)

6. Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Rumunii w latach 2005-11 (w l)

7. Główne cenowe segmenty rumuńskiego rynku piwa (w proc.)

8. Struktura spożycia piwa w Rumunii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9. Wolumen i dynamika rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10. Wartość i dynamika rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11. Struktura geograficzna rumuńskiego importu piwa w 2012 r.

12. Wolumen i dynamika rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13. Wartość i dynamika rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12

(w mln euro)

14. Struktura geograficzna rumuńskiego eksportu piwa w 2012 r. (w tys. euro i proc.)

15. Ceny piwa w imporcie do Rumunii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16. Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Rumunii w 2012 r. (w euro/l)

17. Przykładowe cen piw w Rumunii w zależności pojemności i rodzaju opakowania oraz kraju pochodzenia

 

Spis wykresów

1.     Zmiany PKB Rumunii w latach 2008-2012

2.     Wolumen produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w tys. hl)

3.     Wartość produkcji piwa w Rumunii w latach 2005-11 (w mln euro)

4.     Struktura produkcji piwa w Rumunii (w proc.)

5.     Wolumen rumuńskiego rynku piwa w latach 2005-12 (w mln hl)

6.     Spożycie piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Rumunii w latach 2005-11 (w l)

7.     Główne cenowe segmenty rumuńskiego rynku piwa (w proc.)

8.     Struktura spożycia piwa w Rumunii w podziale na zastosowane opakowania (w proc.)

9.     Wolumen rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

10.   Wartość i dynamika rumuńskiego importu piwa w latach 2007-12 (w tys. euro)

11.   Struktura geograficzna rumuńskiego importu piwa w 2012 r. (wg wolumenu importu)

12.   Wolumen rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12 (w tys. hl)

13.   Wartość i dynamika rumuńskiego eksportu piwa w latach 2007-12

(w mln euro)

14.   Struktura geograficzna rumuńskiego eksportu piwa w 2012 r. (wg  wolumenu importu)

15.   Ceny piwa w imporcie do Rumunii w latach 2007-2012 (w euro/l)

16.   Ceny w imporcie piwa z krajów - głównych dostawców do Rumunii w 2012 r. (w euro/l)

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość