Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Za mało mleka w Szwecji

03.01.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: SZWECJA

Od 10 lat w Szwecji systematycznie spada liczba producentów mleka. Według krajowego stowarzyszenia mleczarzy, Svensk Mjölk, w omawianym okresie zmniejszyła się ona dwukrotnie, po raz pierwszy spadając poniżej 5 tys. Wprawdzie wiążąca się z tym redukcja dostaw mleka była słabsza (w ciągu 25 lat wyniosła ok. 20 proc.), ale i tak krajowa produkcja mleka stała się wyraźnie mniejsza od wewnętrznego zapotrzebowania na ten artykuł.

W związku z tym Svensk Mjölk zwróciło się do rządu o rozpoczęcie działań stymulujących wzrost krajowej produkcji mleka, m.in. poprzez ułatwianie podejmowania przez rolników długoterminowych inwestycji w rozwój produkcji mlecznej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość