Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szwedzki rynek mebli

12.07.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: SZWECJA

Według najnowszych danych Szwedzkiej Federacji Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego (TMF), w 2011 r., eksport mebli z tego kraju powiększył się o 5 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim i wyniósł 15,7 mld SEK. Głównym zagranicznym rynkiem zbytu na te wyroby była Norwegia, na którą przypadło aż 33 proc. eksportu, a następnie Dania z udziałem 11 proc. oraz Niemcy – 10 proc.

Eksport stanowił w ub.r. prawie 70 proc. ocenianej na 23 proc. krajowej produkcji mebli. Wartość produkcji wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o niecałe 2 proc., ale była w dalszym ciągu o ponad 6 proc. mniejsza niż w rekordowym 2008 r.

Prognozy na br. są mniej optymistyczne. Największym problemem szwedzkich producentów i eksporterów mebli będzie konkurencja ze strony dostawców chińskich.

Szwecja jest dość dużym importerem mebli. Wartość przywozu tych wyrobów w ostatnich dwóch latach utrzymywała się na identycznym poziomie 13,3 mld SEK. Najwyższy pułap osiągnęła ona w 2008 r. (15,4 mld SEK). Największym zagranicznym dostawcą mebli na rynek szwedzki są Chiny. Na ten kraj w 2011 r. przypadło 19 proc. importu. Na drugim miejscu znalazła się Polska z 16-proc. udziałem.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość