Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szanse na nowe zamówienia na sprzęt medyczny w Szwecji

18.07.2011 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: SZWECJA

Rynek sprzętu medycznego w Szwecji powinien budzić szczególne zainteresowanie wśród producentów tego typu sprzętu. Dzieje się tak, gdyż niedawno rozpoczęły się lub niedługo rozpoczną się duże inwestycje związane z tworzeniem nowych i rozbudową starych szpitali. Szczególną uwagę wzbudza największa w tym sektorze na świecie inwestycja realizowana w ramach partnerstwa prywatno-publicznego, jaką jest budowa nowego szpitala uniwersyteckiego pod Sztokholmem. Ta i inne inwestycje w szpitale będą w najbliższych latach powodować zwiększenie popytu na sprzęt medyczny w Szwecji.

Szacuje się, że w 2009 roku wartość rynku tego typu sprzętu w Szwecji wyniosła 17,2 mld SEK, przy czym wartość importu przekroczyła w tym czasie 18,1 mld SEK.

Według obserwatorów szwedzkiego rynku sprzętu medycznego, w najbliższych latach największy popyt będzie na urządzenia chirurgiczne, diagnostyczne, sprzęt ortopedyczny, ale również systemy monitoringu i sprzęt telemedyczny. Ponadto przewiduje się duże zainteresowanie systemami informatycznymi, a szczególnie pozwalającymi na archiwizację danych o pacjencie oraz istniejących już kartotek.

 

41

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość