Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek produkcji mleczarskiej w Grecji

02.05.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: GRECJA

Produkcja mleka krowiego w Grecji zmniejsza się regularnie od dłuższego czasu. Roczna stopa spadku w ostatnich kilku latach wynosi 3-5 proc. W efekcie produkcja ta w 2012 r. wyniosła 600 tys. ton, była więc aż o 250 tys. ton mniejsza od przyznanej temu krajowi kwoty.

Tendencja ta jest skutkiem małej opłacalności produkcji mleka w tym kraju. Jeśli tamtejsi rolnicy otrzymują średnio 42 centy za litr surowca, to przy wciąż rosnących kosztach pasz na ogół nie wystarcza to do osiągnięcia jakiegokolwiek zysku. Problemem staje się też niedostatek pastwisk, co zmusza rolników do hodowli w oborach i stosowania drogich przemysłowych mieszanek paszowych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość