Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek obuwia w Szwecji

27.08.2013 | Autor: PBRZ | Branża: SKÓRZANO-OBUWNICZA | Kraj: SZWECJA

Liczona w cenach detalicznych wartość szwedzkiego rynku obuwia w 2012 r. szacowana była na 11,5 mld SEK, czyli nieco ponad 1,3 mld euro. W ciągu poprzednich 4 lar skumulowany roczny wskaźnik wzrost (CAGR) tego rynku wyniósł 1,2 proc.

Popyt na obuwie w tym kraju jest zaspokajany niemal w całości importem, jako że w ciągu ostatnich kilku dekad zdecydowana większość miejscowych producentów musiała zakończyć działalność nie mogąc sprostać konkurencji cenowej ze strony dostawców zagranicznych.

Prawie 83 proc. wartości zakupów tych artykułów Szwedzi dokonują za pośrednictwem tradycyjnych detalicznych sklepów obuwniczych. Na drugim miejscu znajdują się magazyny ze sprzętem sportowym.

Szwedzki eksport butów w 2012 r. wyniósł nieco ponad 220 mln euro. W zasadniczej części stanowił go reeksport, głównie do krajów sąsiednich. Wartość importu obuwia do Szwecji w ub.r. sięgnęła 750 mln euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość