Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek mebli w Meksyku

21.07.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: MEKSYK

56 Prawie 90 proc. spośród niemal 20 tys. funkcjonujących w Meksyku producentów mebli to małe firmy rzemieślnicze. Zdecydowana wieszość z nich (nawet 70 proc.) to tzw. maquila, czyli fabryki najczęściej ulokowane w pobliżu granicy z USA, korzystające ze strefy wolnego handlu w krajach NAFTA, zajmujące się importowaniem surowców, przetwarzaniem ich i eksportowaniem dalej. Wytworzyły się w specyficznych warunkach taniej siły roboczej w Meksyku, oraz możliwości znacznej redukcji kosztów wyrobu (omijanie cła i innych podatków).

Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość meksykańskiej produkcji mebli przeznaczona jest na eksport. W ostatnich kilku latach wiele przedsiębiorstw branży meblarskiej z tego kraju wyraźnie ucierpiało wskutek konkurencji na rynku USA ze strony firm brazylijskich, chińskich, włoskich i indyjskich. Niewiele pomógł fakt, że Meksyk należy – wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą - do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handku – NAFTA. Problemy technologiczne i finansowe sprawiają, że producenci meksykańscy stopniowo tracą lukratywny rynek północnego sąsiada.

Zmniejsza się też wartość meksykańskiego eksportu mebli. Jeśli jeszcze w 2006 r. wyniosła ona blisko 6 mld USD, to w 2010 r. spadla do nieco ponad 4 mld USD. Prawie 93 proc. meksykańskiego eksportu mebli kieruje się do USA. W 2010 r. było to 3,8 mld USD. Na drugim miejscu wśród odbiorców meksykańskich mebli jest Kanada – 180 mln USD.

Meksyk jest dużo mniejszym importerem mebli niż ich eksporterem. W 2010 r. wartość tego importu wyniosła niecałe 1,6 mld USD, przy czym jego połowa przypadła na USA, a kolejne ok. 30 proc. – na Chiny.

Kolejne miejsca wśród dostawców mebli na rynkę meksykański zajmują: Kanada, Japonia, Włochy i Niemcy. Polska znajduje się na dość odległym miejscu z eksportem nieznacznie przekraczającym 10 mln USD. W 2010 r. stanowiło to 0,6 proc. całego meksykańskiego importu mebli.

 

Fot: photostock / FreeDigitalPhotos.net

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość