Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rozwój rolnictwa w Kazachstanie

04.01.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KAZACHSTAN

Kazachstańskie rolnictwo ma obecnie ok. 10-proc. udział w tworzeniu PKB i dobre perspektywy rozwoju. W 2010 r. wartość produkcji rolnej tego kraju wyniosła ok. 9 mld USD.

Kazachstan jest 6. największym w skali światowej producentem zbóż, szybko rozwija się hodowla. W 2010 r. pogłowie bydła osiągnęło poziom ponad 6 mln szt., owiec i kóz – 17 mln szt., trzody chlewnej – 1,4 mln szt., koni – 1,3 mln szt. I kur – ponad 30 mln szt.

Z powierzchnią 2,7 mln km² Kazachstan zajmuje 9. miejsce na świecie pod względem zajmowanego obszaru. Z 15,7 mln obywateli tego kraju blisko połowa mieszka na wsi.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość