Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rosyjski rynek szklanych opakowań żywności i napojów

12.09.2011 | Autor: PBRZ | Branża: OPAKOWANIOWA | Kraj: ROSJA

Popyt na szklane opakowania żywności i napojów w Rosji wzrósł w ostatnich 5 latach o 2 mld szt. i w 2010 r. wyniósł 12,6 mld szt. Zwyżkowa tendencja została powstrzymana, a nawet odwrócona (spadek o 11,5 proc.) tylko w kryzysowym 2009 r.

Według oceny firmy BusinesStat, w omawianym okresie dochodziło do coraz wyraźniejszego zastępowania importu tego rodzaju opakowań produkcją krajową.

W strukturze towarowej sprzedaży szklanych opakowań żywności i napojów w Rosji zdecydowanie dominują butelki. Ich udział w całkowitej sprzedaży szklanych opakowań do żywności i napojów w br. przekracza 87 proc.

Według najnowszych prognoz, w najbliższych latach tempo wzrostu tego rynku ulegnie spowolnieniu. W okresie 2011-15 średnie roczne tempo wzrostu rynku szklanych opakowań żywności w Rosji wyniesie 3,1 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość