Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Odbicie na rynku mebli mieszkaniowych w USA

18.03.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: USA

Według najnowszych prognoz w 2011 r. nastąpi wzrost sprzedaży mebli mieszkaniowych w USA. Po 27 proc. spadku wartości sprzedaży w latach 2005-2009, w 2010 r. ustabilizowała się ona na poziomie 28,4 mld USD. Analitycy rynkowi w średniookresowych prognozach przewidują nawet 6 proc. wzrost sprzedaży rok do roku.

W okresie załamania na tym rynku, amerykańskie firmy meblarskie - aby przetrwać - musiały zmniejszać produkcję lub przenosić ją do krajów o tańszej sile roboczej. Z drugiej strony następowała silna ekspansja firm z Azji i Ameryki Płd., które oferowały znacznie tańsze meble. Zmiany te doprowadziły do znacznego wzrostu w amerykańskiego deficytu w handlu  meblami mieszkaniowymi. W 2009 r. wyniósł on 13,5 mld euro. W imporcie mebli mieszkaniowych zdecydowanie największą grupą stanowiły meble nietapicerowane z drewna, których udziały w przywozie w 2009 r. wyniósł 52 proc. Przywóz mebli tapicerowanych stanowił około 33 proc. całości.

W 2009 r. największe udziały w sprzedaży miały meble nietapicerowane do samodzielnego montażu oraz meble do sypialni. Ich udziały wynosiły odpowiednio 43 proc. i 37 proc. Sprzedawane w USA  meble do samodzielnego montażu pochodziły głównie z Azji, Europy Środkowej i częściowo z Ameryki Łacińskiej.

28

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość