Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Hiszpański handel wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi

06.12.2011 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: HISZPANIA

55 Według hiszpańskiego centrum informacji przemysłu włókienniczego i odzieżowego (CITYC), od początku 2011 r. trwa zwyżkowa tendencja zarówno eksportu jak i importu wyrobów tych branż. W pierwszej połowie 2011 r. wartość hiszpańskiego eksportu produktów włókienniczych i odzieżowych wzrosła o 19 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Prawie 2/3 tego eksportu kieruje się do pozostałych krajów Unii Europejskiej, jednak najszybciej rośnie wywóz tych wyrobów na rynki azjatyckie i amerykański.

Wartość hiszpańskiego importu wyrobów włókienniczych i odzieżowych w omawianym okresie także wzrosła o 19 proc., dochodząc do poziomu 6,8 mld euro.

 

 

Fot: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość