Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Dobre prognozy dla szwedzkiego przemysłu maszynowego

10.10.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: SZWECJA

Według danych Stowarzyszenia Przemysłu Inżynieryjnego (Teknikföretagen), w Szwecji produkcja maszyn i akcesoriów w 2010 r. wzrosła o 9 proc. Na rok bieżący przewiduje się zwyżkę o kolejne 15 proc., natomiast w roku przyszłym można spodziewać się wolniejszego, bo tylko 7,5 proc., tempa wzrostu.

Zwyżkowa tendencja w głównym stopniu będzie wynikiem wzrostu popytu w krajach azjatyckich i latynoamerykańskich, jakkolwiek w krajach UE i w USA również widać początki ożywienia na rynku maszyn.

Przewidywane spowolnienie tempa wzrostu szwedzkiej produkcji maszyn w 2012 r. wiązany jest z zaostrzaniem polityki gospodarczej w krajach UE oraz krajach BRIC i podnoszeniem tam stóp procentowych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość