Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Brytyjski rynek mięsa i wyrobów mięsnych

21.03.2012 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

W ciągu ostatnich 5 lat brytyjska branża mięsna rozwijała się nadspodziewanie dobrze. Chodzi zwłaszcza o sprzedaż detaliczna tych artykułów. Mimo ogólnego pogorszenia koniunktury, wpływy tej branży (liczone w cenach detalicznych) rosły w omawianym okresie w tempie 3,7 proc. rocznie i w sezonie 2011/12 osiągnęły poziom prawie 20 mld GBP. Znaczna część tego wzrostu była wynikiem zwyżki cen artykułów mięsnych i dominującej pozycji głównych graczy rynku, supermarketów. W sumie na brytyjskim rynku mięsa i wyrobów mięsnych funkcjonuje 6,3 tys. firm, zatrudniających 25,5 tys. pracowników.

Gorzej przedstawiała się sytuacja w handlu hurtowym mięsem i wyrobami mięsnymi. W latach 2007-12 obroty s tym segmencie malały średnio rocznie o 0,1 proc. W końcu omawianego okresu prawdopodobnie wyniosą niecałe 8 mld GBP, i to mimo spodziewanego wzrostu o 2 proc. w br.

Jeszcze bardziej, o 2 proc. przeciętnie rocznie spadała w ostatnich 5 latach produkcja mięsa i wyrobów mięsnych w Wielkiej Brytanii. W br. ma ona wynieść poniżej 7 mld GBP. W omawianym okresie malała produkcja wszystkich 3 najważniejszych gatunków mięsa na tym rynku: wołowiny, baraniny i wieprzowiny. W 2012 r. wartość produkcji tych 3 rodzajów mięsa ma wynieść 5,85 mld GBP.

Na rynku brytyjskim działa 525 producentów mięsa zatrudniających łącznie prawie 40 tys. osób. Na 4 największe firmy przypada prawie 46 proc. krajowej produkcji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość